Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μετά την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1011/2015, Άρθρο 1 § 3 - Υπόδειγμα 4)
Προστέθηκε 15/01/2015 20:41:03

Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μετά την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1011/2015, Άρθρο 1 § 3 - Υπόδειγμα 4)

Έκθεση ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ 1011/2015, Άρθρο 1 § 1, 2 - Υπόδειγμα 1)
Προστέθηκε 15/01/2015 20:37:32

Έκθεση ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ 1011/2015, Υπόδειγμα 1)

ΠΟΛ. 1250/2014: Υπόδειγμα 3 - Απόφαση απόρριψης αιτήματος αναστολής πληρωμής ΕΝΦΙΑ
Προστέθηκε 22/12/2014 11:22:14

ΠΟΛ. 1250/2014: Υπόδειγμα 3 - Απόφαση απόρριψης αιτήματος αναστολής πληρωμής ΕΝΦΙΑ

ΠΟΛ. 1250/2014: Υπόδειγμα 2 - Απόφαση χορήγησης αναστολής πληρωμής ΕΝΦΙΑ
Προστέθηκε 22/12/2014 11:21:49

ΠΟΛ. 1250/2014: Υπόδειγμα 2 - Απόφαση χορήγησης αναστολής πληρωμής ΕΝΦΙΑ

ΠΟΛ. 1250/2014: Υπόδειγμα 1 - Αναστολή Πληρωμής ΕΝΦΙΑ
Προστέθηκε 22/12/2014 11:21:10

ΠΟΛ. 1250/2014: Υπόδειγμα 1 - Αναστολή Πληρωμής ΕΝΦΙΑ

Απόφαση ανάκλησης χορηγηθείσας μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1232/2014)
Προστέθηκε 23/10/2014 10:53:16

Απόφαση ανάκλησης χορηγηθείσας μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1232/2014)

Απόφαση μείωσης από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231/2014)
Προστέθηκε 23/10/2014 10:49:21

Απόφαση μείωσης από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231/2014)

Αίτηση μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231/2014)
Προστέθηκε 23/10/2014 10:47:51

Αίτηση μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231/2014)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ