Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 121/2015
Προστέθηκε 02/03/2016 17:48:54

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 361/2014
Προστέθηκε 15/05/2015 15:14:24

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 170/2014: Έκπτωση δαπάνης ή μη στα ακαθάριστα έσοδα λήπτη εικονικού ως προς τον εκδότη φορολογικού στοιχείου – Επιτρεπτή ή μη έκπτωση δαπάνης λόγω εικονικού χαρακτηρισμού της γενόμενης συναλλαγής.
Προστέθηκε 01/04/2015 11:00:43

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 170/2014: Έκπτωση δαπάνης ή μη στα ακαθάριστα έσοδα λήπτη εικονικού ως προς τον εκδότη φορολογικού στοιχείου – Επιτρεπτή ή μη έκπτωση δαπάνης λόγω εικονικού χαρακτηρισμού της γενόμενης συναλλαγής.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 171/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Προστέθηκε 21/10/2014 12:57:49

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 171/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ