Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 14/2016: Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ανώνυμης εταιρείας – Παραγραφή – Εκκαθάριση φόρου – Φορολογικός έλεγχος – Καταλογισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ