Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 375/2009
Προστέθηκε 12/03/2012 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 375/2009

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 505/2011
Προστέθηκε 09/03/2012 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 505/2011

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 423/2011
Προστέθηκε 31/01/2012 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 423/2011

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 155/2011: Φορολογία Εισοδήματος – Διοικητικός συμβιβασμός – Μη καταβολή οφειλομένου ποσού φόρου – Παραίτηση φορολογουμένου από προσφυγή – Βεβαίωση φόρου 25% κατ εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.
Προστέθηκε 18/07/2011 15:14:41

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 155/2011 (ΠΟΛ. 1153/2011): Φορολογία Εισοδήματος – Διοικητικός συμβιβασμός – Μη καταβολή οφειλομένου ποσού φόρου – Παραίτηση φορολογουμένου από προσφυγή – Βεβαίωση φόρου 25% κατ εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 188/2010: Επίναυλος - Αρμοδιότητα ελέγχου και διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτού κατ’ άρθρο δέκατο του Ν 2932/2001 – Εφαρμοστέες διατάξεις και διαδικασίες ικανοποίησης των σχετικών αξιώσεων του Δημοσίου (καταλογισμός, ...
Προστέθηκε 16/12/2010 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 188/2010 (ΠΟΛ. 1182/16-12-2010): Επίναυλος - Αρμοδιότητα ελέγχου και διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτού κατ’ άρθρο δέκατο του Ν 2932/2001 – Εφαρμοστέες διατάξεις και διαδικασίες ικανοποίησης των σχετικών αξιώσεων του Δημοσίου (καταλογισμός, παραγραφή κλπ).

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 153/2009: Τρόπος φορολόγησης των αμοιβών του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που υπηρετεί σε αεροσκάφη αλλοδαπής αεροπορικής εταιρείας, που δεν έχει έδρα την Ελλάδα.
Προστέθηκε 05/12/2009 13:18:35

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 153/2009: Τρόπος φορολόγησης των αμοιβών του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που υπηρετεί σε αεροσκάφη αλλοδαπής αεροπορικής εταιρείας, που δεν έχει έδρα την Ελλάδα.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 302/2009: Πτώχευση. Σύνδικος. Προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και των συμφερόντων του πτωχού. Δικαίωμα ή μη άσκησης προσφυγής και υποβολής προτάσεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς από τον πτωχό.
Προστέθηκε 05/12/2009 13:18:35

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 302/2009: Πτώχευση. Σύνδικος. Προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και των συμφερόντων του πτωχού. Δικαίωμα ή μη άσκησης προσφυγής και υποβολής προτάσεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς από τον πτωχό.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 85/2008: Συντελεστής επί ακαθαρίστων αμοιβών μηχανικών από διεύθυνση εκτελέσεως έργου.
Προστέθηκε 14/09/2009 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 85/2008 (ΠΟΛ. 1119/2009): Συντελεστής επί ακαθαρίστων αμοιβών μηχανικών από διεύθυνση εκτελέσεως έργου.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 41/2009: Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις – Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Προστέθηκε 31/08/2009 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 41/2009 (Εγκ. ΠΟΛ. 1110/2009): Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις – Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 297/2008: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν οι ιατροί εργασίας.
Προστέθηκε 16/12/2008 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 297/2008: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν οι ιατροί εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ