Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 98/2012: Έκπτωση ή όχι των ποσών της επιδότησης, που έλαβε ο μισθωτής από το πρόγραμμα LEADER, κατά τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας του υπό του μισθωτού ανεγερθέντος κτίσματος επί οικοπέδου ανήκοντος στον εκμισθωτή, κατ’ ...
Προστέθηκε 15/02/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 98/2012: Έκπτωση ή όχι των ποσών της επιδότησης, που έλαβε ο μισθωτής από το πρόγραμμα LEADER, κατά τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας του υπό του μισθωτού ανεγερθέντος κτίσματος επί οικοπέδου ανήκοντος στον εκμισθωτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 Κ.Φ.Ε.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 258/2012: Εισφορά της χρήσης ακινήτου σε Ο.Ε. από εταίρο ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο – Εκμίσθωση του ακινήτου από την Ο.Ε. σε τρίτο – Υποχρέωση του εταίρου ή της Ο.Ε. σε δήλωση και φορολόγηση του ...
Προστέθηκε 13/02/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 258/2012: Εισφορά της χρήσης ακινήτου σε Ο.Ε. από εταίρο ως αντάλλαγμα για τη συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο – Εκμίσθωση του ακινήτου από την Ο.Ε. σε τρίτο – Υποχρέωση του εταίρου ή της Ο.Ε. σε δήλωση και φορολόγηση του σχετικού εισοδήματος από τα μισθώματα.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 524/2012: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης της ζημίας που αυτή υπέστη, λόγω ληστείας ή κλοπής.
Προστέθηκε 09/01/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 524/2012: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης της ζημίας που αυτή υπέστη, λόγω ληστείας ή κλοπής.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 254/2012: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Ευθύνη του Προέδρου, του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης ή μέλους του Οργάνου της Ενώσεως για χρέη από παρακρατούμενους φόρους και Φ.Μ.Α.Π.
Προστέθηκε 22/10/2012 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 254/2012 (ΠΟΛ. 1198/2012): Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Ευθύνη του Προέδρου, του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης ή μέλους του Οργάνου της Ενώσεως για χρέη από παρακρατούμενους φόρους και Φ.Μ.Α.Π.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 408/2011
Προστέθηκε 14/03/2012 20:20:40

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 408/2011

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 375/2009
Προστέθηκε 12/03/2012 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 375/2009

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 505/2011
Προστέθηκε 09/03/2012 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 505/2011

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 423/2011
Προστέθηκε 31/01/2012 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 423/2011

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 155/2011: Φορολογία Εισοδήματος – Διοικητικός συμβιβασμός – Μη καταβολή οφειλομένου ποσού φόρου – Παραίτηση φορολογουμένου από προσφυγή – Βεβαίωση φόρου 25% κατ εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.
Προστέθηκε 18/07/2011 15:14:41

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 155/2011 (ΠΟΛ. 1153/2011): Φορολογία Εισοδήματος – Διοικητικός συμβιβασμός – Μη καταβολή οφειλομένου ποσού φόρου – Παραίτηση φορολογουμένου από προσφυγή – Βεβαίωση φόρου 25% κατ εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ