Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 254/2012: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Ευθύνη του Προέδρου, του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης ή μέλους του Οργάνου της Ενώσεως για χρέη από παρακρατούμενους φόρους και Φ.Μ.Α.Π.
Προστέθηκε 22/10/2012 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 254/2012 (ΠΟΛ. 1198/2012): Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Ευθύνη του Προέδρου, του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης ή μέλους του Οργάνου της Ενώσεως για χρέη από παρακρατούμενους φόρους και Φ.Μ.Α.Π.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 408/2011
Προστέθηκε 14/03/2012 20:20:40

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 408/2011

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 375/2009
Προστέθηκε 12/03/2012 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 375/2009

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 505/2011
Προστέθηκε 09/03/2012 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 505/2011

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 423/2011
Προστέθηκε 31/01/2012 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 423/2011

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 155/2011: Φορολογία Εισοδήματος – Διοικητικός συμβιβασμός – Μη καταβολή οφειλομένου ποσού φόρου – Παραίτηση φορολογουμένου από προσφυγή – Βεβαίωση φόρου 25% κατ εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.
Προστέθηκε 18/07/2011 15:14:41

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 155/2011 (ΠΟΛ. 1153/2011): Φορολογία Εισοδήματος – Διοικητικός συμβιβασμός – Μη καταβολή οφειλομένου ποσού φόρου – Παραίτηση φορολογουμένου από προσφυγή – Βεβαίωση φόρου 25% κατ εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 188/2010: Επίναυλος - Αρμοδιότητα ελέγχου και διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτού κατ’ άρθρο δέκατο του Ν 2932/2001 – Εφαρμοστέες διατάξεις και διαδικασίες ικανοποίησης των σχετικών αξιώσεων του Δημοσίου (καταλογισμός, ...
Προστέθηκε 16/12/2010 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 188/2010 (ΠΟΛ. 1182/16-12-2010): Επίναυλος - Αρμοδιότητα ελέγχου και διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτού κατ’ άρθρο δέκατο του Ν 2932/2001 – Εφαρμοστέες διατάξεις και διαδικασίες ικανοποίησης των σχετικών αξιώσεων του Δημοσίου (καταλογισμός, παραγραφή κλπ).

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 153/2009: Τρόπος φορολόγησης των αμοιβών του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που υπηρετεί σε αεροσκάφη αλλοδαπής αεροπορικής εταιρείας, που δεν έχει έδρα την Ελλάδα.
Προστέθηκε 05/12/2009 13:18:35

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 153/2009: Τρόπος φορολόγησης των αμοιβών του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που υπηρετεί σε αεροσκάφη αλλοδαπής αεροπορικής εταιρείας, που δεν έχει έδρα την Ελλάδα.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 302/2009: Πτώχευση. Σύνδικος. Προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και των συμφερόντων του πτωχού. Δικαίωμα ή μη άσκησης προσφυγής και υποβολής προτάσεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς από τον πτωχό.
Προστέθηκε 05/12/2009 13:18:35

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 302/2009: Πτώχευση. Σύνδικος. Προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και των συμφερόντων του πτωχού. Δικαίωμα ή μη άσκησης προσφυγής και υποβολής προτάσεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς από τον πτωχό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ