Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 475/2012: Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα εισφορών που κατεβλήθησαν σε ταμεία ασφάλισης.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 475/2012 (ΠΟΛ. 1073/2012): Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα εισφορών που κατεβλήθησαν σε ταμεία ασφάλισης. Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ