Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 150/2012: Φορολογικό απόρρητο – Εισαγγελική παραγγελία για χορήγηση φορολογικών στοιχείων σε ιδιώτες δεσμευτική ή μη για τη Διοίκηση – Έννομο συμφέρον – Προϋποθέσεις.
Προστέθηκε 19/12/2013 15:21:27

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 150/2012 (ΠΟΛ. 1212/2012): Φορολογικό απόρρητο – Εισαγγελική παραγγελία για χορήγηση φορολογικών στοιχείων σε ιδιώτες δεσμευτική ή μη για τη Διοίκηση – Έννομο συμφέρον – Προϋποθέσεις.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 380/2012: Ευθύνη διαχειριστή μονοπρόσωπης ΕΠΕ και πληρεξουσίου αυτού, κατ’ άρθρο 115 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Προϋποθέσεις.
Προστέθηκε 27/11/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 380/2012: Ευθύνη διαχειριστή μονοπρόσωπης ΕΠΕ και πληρεξουσίου αυτού, κατ’ άρθρο 115 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Προϋποθέσεις.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 532/2012: Υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος, κατ’ άρθρο 28 παρ.1 του Κ.Φ.Ε. της πωλήσεως διαμερισμάτων, αποθηκών και κλειστών χώρων στάθμευσης, τα οποία αποκτήθηκαν από τον υιό του κληρονομηθέντος ιδιοκτήτη τους, ως ποσοστό ...
Προστέθηκε 03/11/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 532/2012: Υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος, κατ’ άρθρο 28 παρ.1 του Κ.Φ.Ε. της πωλήσεως διαμερισμάτων, αποθηκών και κλειστών χώρων στάθμευσης, τα οποία αποκτήθηκαν από τον υιό του κληρονομηθέντος ιδιοκτήτη τους, ως ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου ενόσω ήταν ημιτελή και στη συνέχεια, μετά την αποπεράτωσή τους, κατά το σύστημα της αντιπαροχής, που είχε δοθεί το οικόπεδο από τον κληρονομούμενο, πωλήθηκαν από τον κληρονόμο.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 191/2012: Ειδικός φόρος επί των ακινήτων του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 – Δυνατότητα εξαίρεσης από το φόρο εταιρειών που έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση.
Προστέθηκε 15/04/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 191/2012 (ΠΟΛ. 1080/2013): Ειδικός φόρος επί των ακινήτων του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 – Δυνατότητα εξαίρεσης από το φόρο εταιρειών που έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 634/2012: Δυνατότητα ή μη συμψηφισμού καταβληθέντος Φόρου Αυτόματου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) ή Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α.) στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων για τις οποίες έχουν εφαρμογή, σε συνδυασμό, οι διατάξεις των ...
Προστέθηκε 11/04/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 634/2012 (ΠΟΛ. 1083/2013): Δυνατότητα ή μη συμψηφισμού καταβληθέντος Φόρου Αυτόματου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) ή Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α.) στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων για τις οποίες έχουν εφαρμογή, σε συνδυασμό, οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 475/2012: Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα εισφορών που κατεβλήθησαν σε ταμεία ασφάλισης.
Προστέθηκε 10/04/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 475/2012 (ΠΟΛ. 1073/2012): Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα εισφορών που κατεβλήθησαν σε ταμεία ασφάλισης.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 173/2009: Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των τόκων που αποκομίζουν από 1-1-2007 τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού ...
Προστέθηκε 09/04/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 173/2009 (ΠΟΛ. 1051/2013): Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των τόκων που αποκομίζουν από 1-1-2007 τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 149/2010: Ζητήματα προκύπτοντα εκ της εφαρμογής συμφωνίας του άρθρου 44 του Ν 1892/1990 – Ρύθμιση χρεών – Συμψηφισμός.
Προστέθηκε 27/03/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 149/2010 (ΠΟΛ. 1057/2013): Ζητήματα προκύπτοντα εκ της εφαρμογής συμφωνίας του άρθρου 44 του Ν 1892/1990 – Ρύθμιση χρεών – Συμψηφισμός.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 593/2012: Μεταβίβαση ψιλής κυριότητας ακινήτων – Προσκομιδή αποδεικτικού ενημερότητας.
Προστέθηκε 07/03/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 593/2012 (ΠΟΛ. 1043/2013): Μεταβίβαση ψιλής κυριότητας ακινήτων – Προσκομιδή αποδεικτικού ενημερότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ