Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 113/2009: Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου επί της υπέρ το άρτιο διαφοράς εταιρικών μεριδίων, εκδιδομένων από μονοπρόσωπη ή πολυπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Προστέθηκε 10/02/2014 16:32:45

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 113/2009: Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου επί της υπέρ το άρτιο διαφοράς εταιρικών μεριδίων, εκδιδομένων από μονοπρόσωπη ή πολυπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 312/2012: Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία.
Προστέθηκε 23/12/2013 11:54:54

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 312/2012 (Εγκ. ΠΟΛ. 1180/2012): Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 150/2012: Φορολογικό απόρρητο – Εισαγγελική παραγγελία για χορήγηση φορολογικών στοιχείων σε ιδιώτες δεσμευτική ή μη για τη Διοίκηση – Έννομο συμφέρον – Προϋποθέσεις.
Προστέθηκε 19/12/2013 15:21:27

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 150/2012 (ΠΟΛ. 1212/2012): Φορολογικό απόρρητο – Εισαγγελική παραγγελία για χορήγηση φορολογικών στοιχείων σε ιδιώτες δεσμευτική ή μη για τη Διοίκηση – Έννομο συμφέρον – Προϋποθέσεις.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 380/2012: Ευθύνη διαχειριστή μονοπρόσωπης ΕΠΕ και πληρεξουσίου αυτού, κατ’ άρθρο 115 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Προϋποθέσεις.
Προστέθηκε 27/11/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 380/2012: Ευθύνη διαχειριστή μονοπρόσωπης ΕΠΕ και πληρεξουσίου αυτού, κατ’ άρθρο 115 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Προϋποθέσεις.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 532/2012: Υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος, κατ’ άρθρο 28 παρ.1 του Κ.Φ.Ε. της πωλήσεως διαμερισμάτων, αποθηκών και κλειστών χώρων στάθμευσης, τα οποία αποκτήθηκαν από τον υιό του κληρονομηθέντος ιδιοκτήτη τους, ως ποσοστό ...
Προστέθηκε 03/11/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 532/2012: Υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος, κατ’ άρθρο 28 παρ.1 του Κ.Φ.Ε. της πωλήσεως διαμερισμάτων, αποθηκών και κλειστών χώρων στάθμευσης, τα οποία αποκτήθηκαν από τον υιό του κληρονομηθέντος ιδιοκτήτη τους, ως ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου ενόσω ήταν ημιτελή και στη συνέχεια, μετά την αποπεράτωσή τους, κατά το σύστημα της αντιπαροχής, που είχε δοθεί το οικόπεδο από τον κληρονομούμενο, πωλήθηκαν από τον κληρονόμο.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 191/2012: Ειδικός φόρος επί των ακινήτων του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 – Δυνατότητα εξαίρεσης από το φόρο εταιρειών που έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση.
Προστέθηκε 15/04/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 191/2012 (ΠΟΛ. 1080/2013): Ειδικός φόρος επί των ακινήτων του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 – Δυνατότητα εξαίρεσης από το φόρο εταιρειών που έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 634/2012: Δυνατότητα ή μη συμψηφισμού καταβληθέντος Φόρου Αυτόματου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) ή Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α.) στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων για τις οποίες έχουν εφαρμογή, σε συνδυασμό, οι διατάξεις των ...
Προστέθηκε 11/04/2013 00:00:00

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 634/2012 (ΠΟΛ. 1083/2013): Δυνατότητα ή μη συμψηφισμού καταβληθέντος Φόρου Αυτόματου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) ή Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α.) στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων για τις οποίες έχουν εφαρμογή, σε συνδυασμό, οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ