Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 634/2012: Δυνατότητα ή μη συμψηφισμού καταβληθέντος Φόρου Αυτόματου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) ή Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α.) στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων για τις οποίες έχουν εφαρμογή, σε συνδυασμό, οι διατάξεις των παρ. 2

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 634/2012 (ΠΟΛ. 1083/2013): Δυνατότητα ή μη συμψηφισμού καταβληθέντος Φόρου Αυτόματου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) ή Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α.) στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων για τις οποίες έχουν εφαρμογή, σε συνδυασμό, οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994. Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ