Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 173/2009: Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των τόκων που αποκομίζουν από 1-1-2007 τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 173/2009 (ΠΟΛ. 1051/2013): Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των τόκων που αποκομίζουν από 1-1-2007 τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ