Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 127/2016: Μεταφορά ζημίας για συμψηφισμό με φορολογούμενα κέρδη επόμενου οικονομικού έτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ