Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 124/2016: Επιβολή τέλους επιτηδεύματος επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ