Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

Ν. 4548/2018: Δημοσιεύτηκε ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4548 του 2018 σχετικά με την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

Νέο βιβλίο: Ανάλυση - Ερμηνεία Κυρώσεων Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σταματόπουλου

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο "Ανάλυση - Ερμηνεία Κυρώσεων Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας" των Δημήτρη Σταματόπουλου, Γιάννη Σταματόπουλου και Πάρη Σταματόπουλου.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4541/2018 με τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία των ΕΠΕ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας Forin.gr.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 93 - 31.05.2018) ο νόμος 4541 του 2018 με τίτλο "Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις."

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4537/2018 με σημαντικές φορολογικές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 84/15.05.2018) ο νόμος 4537 του 2018 με τίτλο "Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις." ο οποίος περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές φορολογικές διατάξεις. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης βάσης νομοθεσίας Forin.gr.

Νέες εφαρμογές Forin Σταματόπουλος: Οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και Ν

Το Forin.gr παρέχει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους συνδρομητές του Forin Premium νέες επικαιροποιημένες εφαρμογές με τις οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων E1, Ε2, Ε3 και Ν για το φορολογικό έτος 2017.

Νέος νόμος: Ν. 4532/2018

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4532 του 2018. Διαβάστε αναλυτικά.

Νέος νόμος: Ν. 4531/2018

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4531 του 2018. Διαβάστε αναλυτικά.

Καλό Πάσχα από το Forin.gr

Οι συντελεστές του Forin.gr σας εύχονται Καλό Πάσχα!

Ν. 4512/2018: Δημοσιεύτηκε το πολυνομοσχέδιο. Κωδικοποίηση νομοθεσίας Forin.gr.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4512/2018 με τίτλο "Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις".

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ