Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4569/2018. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Forin.gr

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4569 του 2018 με τίτλο "I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις."

Νέα ΠΝΠ: Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της Αττικής

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 149/10.08.2018) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο "Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018."

Ν. 4557/2018: Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για το 'ξέπλυμα' του χρήματος

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4557 του 2018 με τίτλο "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις."

Ν. 4554/2018: Δημοσιεύτηκε ο νόμος με τις κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Forin.gr

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4554 του 2018 με τίτλο "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις."

Δημοσιεύτηκε ο νόμος για το μεταφορικό ισοδύναμο

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4551 του 2018 με τίτλο "Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις. "

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε το πολυνομοσχέδιο. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4549 του 2018 με τίτλο "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις." Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Forin.gr.

Ν. 4548/2018: Δημοσιεύτηκε ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4548 του 2018 σχετικά με την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

Νέο βιβλίο: Ανάλυση - Ερμηνεία Κυρώσεων Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σταματόπουλου

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο "Ανάλυση - Ερμηνεία Κυρώσεων Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας" των Δημήτρη Σταματόπουλου, Γιάννη Σταματόπουλου και Πάρη Σταματόπουλου.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4541/2018 με τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία των ΕΠΕ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας Forin.gr.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 93 - 31.05.2018) ο νόμος 4541 του 2018 με τίτλο "Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις."

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4537/2018 με σημαντικές φορολογικές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 84/15.05.2018) ο νόμος 4537 του 2018 με τίτλο "Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις." ο οποίος περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές φορολογικές διατάξεις. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης βάσης νομοθεσίας Forin.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ