Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

Δημοσιεύτηκαν οι ν. 4613/2019, 4614/2019 και 4615/2019

Τρεις νέοι νόμοι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το βράδυ της Παρασκευής.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο ν. 4611/2019

Ο ν. 4611/2019 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τις διατάξεις για τις μεταβολές στο ΦΠΑ. Διαβάστε το νόμο, όπως δημοσιεύτηκε.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο ν. 4610/2019

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4610/2019 με τίτλο "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις."

Κυκλοφόρησε: Νέο βιβλίο: Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη "Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία". Μάθετε περισσότερα.

Νέος νόμος : Δημοσιεύτηκε ο ν. 4609/2019

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4609/2019 με τίτλο "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.".

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο ν. 4608/2019 για τις στρατηγικές επενδύσεις. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4608/2019 με τίτλο "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.".

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο ν. 4607/2019. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4607/2019. Ο νόμος περιλαμβάνει σημαντικές φορολογικές διατάξεις.

Νέο βιβλίο: "Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη

Κυκλοφορεί στις 6 Μαΐου το νέο βιβλίο "Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη.

Forin Σταματόπουλος: Φορολογικές Δηλώσεις 2019

Νέες επικαιροποιημένες εφαρμογές από το Forin.gr με τις οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων E1, Ε2, Ε3 και Ν για το φορολογικό έτος 2018.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ