Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

Forin Σταματόπουλος: Φορολογικές Δηλώσεις 2019

Νέες επικαιροποιημένες εφαρμογές από το Forin.gr με τις οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων E1, Ε2, Ε3 και Ν για το φορολογικό έτος 2018.

Ν. 4603/2019: Δημοσιεύτηκε ο νόμος με τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4603/2019 με σημαντικές διατάξεις για τη φορολόγηση των μερισμάτων και την ευθύνη των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Διαβάστε αναλυτικά.

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4602/2019

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4602/2019.

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς

Με το ν. 4601/2019 επιδιώκεται η αναµόρφωση του δικαίου των εταιρικών µετασχηµατισµών και η συστηµατοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο. Διαβάστε αναλυτικά.

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4600/2019

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4600/2019 για τις ιδιωτικές κλινικές, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και άλλα ζητήματα.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο ν. 4599/2019

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4599/2019 με τίτλο "Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις".

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4591/2019 με τις μεταβολές στο ΦΠΑ και στα ΕΛΠ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4591/2019 με τις μεταβολές στο ΦΠΑ και στα ΕΛΠ.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο ν. 4583/2018. Κωδικοποίηση νομοθεσίας του Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4583/2018. Σημαντικές φορολογικές διατάξεις. Κωδικοποίηση νομοθεσίας Forin.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ