Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς

Με το ν. 4601/2019 επιδιώκεται η αναµόρφωση του δικαίου των εταιρικών µετασχηµατισµών και η συστηµατοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο. Διαβάστε αναλυτικά.

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4600/2019

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4600/2019 για τις ιδιωτικές κλινικές, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και άλλα ζητήματα.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο ν. 4599/2019

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4599/2019 με τίτλο "Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις".

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4591/2019 με τις μεταβολές στο ΦΠΑ και στα ΕΛΠ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4591/2019 με τις μεταβολές στο ΦΠΑ και στα ΕΛΠ.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο ν. 4583/2018. Κωδικοποίηση νομοθεσίας του Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4583/2018. Σημαντικές φορολογικές διατάξεις. Κωδικοποίηση νομοθεσίας Forin.gr.

Ν. 4579/2018: Δημοσιεύτηκε ο νόμος με τις διατάξεις για ΦΣ νομικών προσώπων, ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κοινωνικό μέρισμα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4579/2018 ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για το φορολογικό συντελεστή των νομικών προσώπων, τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και το κοινωνικό μέρισμα.

Ν. 4578/2018: Δημοσιεύτηκε ο νόμος για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 200/03.12.2018) ο νόμος 4578/2018 με τίτλο "Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις".

To Forin.gr στο μαγικό κόσμο του παιδικού βιβλίου!

Το «Forin Σταματόπουλος», ύστερα από μακρά πορεία στο χώρο της φορολογίας, με αίσθημα ευθύνης και αγάπη για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους, εισέρχεται στο μαγικό κόσμο του παιδικού βιβλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ