Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

Νέος νόμος: Ν. 4465/2017: Ολοκλήρωση κωδικοποίησης βάσης νομοθεσίας του Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4465 του 2017 με τίτλο "Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.".

Νέος νόμος: Ν. 4464/2017: Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4464 του 2017 με τίτλο "Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις.".

Νέες εφαρμογές Forin Σταματόπουλος: Οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων Ε2, Ε3 και Ν

Το Forin.gr παρέχει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους συνδρομητές του Forin Premium νέες επικαιροποιημένες εφαρμογές με τις οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων Ε2, Ε3 και Ν για το φορολογικό έτος 2016.

Κυκλοφόρησε: Νέο βιβλίο: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων των Δ. Σταματόπουλου - Α. Καραβοκύρη

Κυκλοφόρησε στις 29 Μαρτίου το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων. Ανάλυση - Ερμηνεία". Μάθετε περισσότερα.

Νέο ηλεκτρονικό βιβλίο: "ΕΦΚΑ. Ο νέος ασφαλιστικός νόμος"

Εμπλουτίζοντας την ύλη των ηλεκτρονικών βιβλίων του Forin.gr, προσθέτουμε ένα ακόμη ηλεκτρονικό βιβλίο στην - αποκλειστικά για τους συνδρομητές- διαθέσιμη ύλη μας.

Forin.gr Εκπαίδευση: Το σεμινάριο των Γ. Κουτρουμάνη - Δ. Σταματόπουλου για το νέο ασφαλιστικό μαγνητοσκοπημένο

Αναρτήθηκε στο Forin.gr το μαγνητοσκοπημένο σεμινάριο που διοργανώθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2017 αναφορικά με το νέο ασφαλιστικό συστήμα.

Forin Εκπαίδευση: Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο του Forin.gr για το ασφαλιστικό

Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο του Forin.gr για το ασφαλιστικό. Διαβάστε περισσότερα.

Ν. 4447/2016: Δημοσιεύτηκε ο νόμος "Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.". Κωδικοποιήθηκαν οι νόμοι της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4447/2016 με τίτλο ""Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.".

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ