Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

Νέος νόμος: Ν. 4423/2016: Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4423/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με θέμα "Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.". Διαβάστε τον στο σύνολό του.

Νέοι νόμοι: Δημοσιεύτηκαν οι ν. 4415/2016 και 4416/2016

Δημοσιεύτηκαν δύο νέοι νόμοι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Διαβάστε αναλυτικά.

Δημοσιεύτηκαν οι ν. 4412/2016 και 4413/2016

Δημοσιεύτηκαν δύο νέοι νόμοι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Διαβάστε αναλυτικά.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο ν. 4410/2016. Άμεση κωδικοποίηση όλων των νόμων της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4410/2016. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεταβολές στους ΚΦΔ, ΚΦΕ, ΦΠΑ, Τελωνειακό κώδικα κ.α Άμεση κωδικοποίηση όλων των νόμων της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο ν. 4403/2016. Άμεση κωδικοποίηση όλων των νόμων της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4403/2016. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεταβολές στους νόμους περί ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ. Τι γίνεται με το χρόνο σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων. Άμεση κωδικοποίηση όλων των νόμων της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr.

Νέος νόμος: Δημοσιεύθηκε ο N. 4393/2016. Κωδικοποιήθηκαν ΟΛΟΙ οι νόμοι της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 106/06-06-2016 και προστέθηκε στη βάση Νομοθεσίας του Forin.gr ο Ν. 4393/2016 Διαβάστε αναλυτικά.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο ν. 4389/2016: Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. Άμεση κωδικοποίηση της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4389/2016: Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις. Άμεση κωδικοποίηση της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr. Διαβάστε αναλυτικά.

Δημοσιεύτηκε το ασφαλιστικό - φορολογικό νομοσχέδιο (Ν. 4387/2016). Άμεση κωδικοποίηση της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 85 - 12.05.2016) ο ασφαλιστικός - φορολογικός νόμος (Ν. 4387/2016). Κωδικοποιήθηκαν όλοι οι νόμοι της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr. Διαβάστε αναλυτικά.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο ν. 4386/2016 "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016) ο ν. 4386/2016 "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.".

Ν. 4384/2016: Δημοσιεύτηκε ο νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4384/2016 "Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις."

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ