Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

Πολυνομοσχέδιο: Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Ν. 4446/2016). Κωδικοποιήθηκαν οι νόμοι της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22.12.2016) με τίτλο "Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις."

Δημοσιεύθηκε ο N. 4445/2016. Κωδικοποιήθηκαν ΟΛΟΙ οι νόμοι της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr

Δημοσιεύτηκε και προστέθηκε στη βάση νομοθεσίας του Forin.gr ο νόμος 4445/2016 (ΦΕΚ Α 232/9-12-2016). Κωδικοποιήθηκε η βάση νομοθεσίας του Forin.gr.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4443/2016

Δημοσιεύτηκε και προστέθηκε στη βάση νομοθεσίας του Forin.gr ο νόμος 4443/2016 (ΦΕΚ Α 232/9-12-2016). Κωδικοποιήθηκε η βάση νομοθεσίας του Forin.gr.

Ν. 4441/2016: Δημοσιεύτηκε ο νόμος για την απλοποίηση της σύστασης των επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4441/2016 με τίτλο "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις". Διαβάστε το στο σύνολό του.

Ν. 4440/2016: Δημοσιεύτηκε ο νόμος για την κινητικότητα στο Δημόσιο

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4440/2016 σχετικά με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διαβάστε το στο σύνολό του.

Ν. 4430/2016: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4430/2016 "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις".

Συνεργασία του Forin.gr με το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας

Το Forin.gr και οι συντελεστές του βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την έναρξη της συνεργασίας με το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας (Δ.Ε.Ν.). Διαβάστε περισσότερα.

Ν. 4425/2016: Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4425/2016 "Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.".

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ