Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

Ν. 4491/2017: Δημοσιεύτηκε ο νόμος για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης βάσης νομοθεσίας Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4491/2017. Ολοκληρώθηκε άμεσα η κωδικοποίηση της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr. Διαβάστε περισσότερα.

Ν. 4490/2017: Δημοσιεύτηκε ο νόμος με την παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος με τις διατάξεις για την παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης. Διαβάστε αναλυτικά.

Ν. 4484/2017: Ολοκλήρωση κωδικοποίησης βάσης νομοθεσίας Forin.gr

Ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr με το ν. 4484/2017. Διαβάστε περισσότερα.

Ν. 4484/2017: Νέος νόμος με σημαντικές φορολογικές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4484/2017 με τίτλο "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις". Ο νόμος περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις σε όλο το εύρος της φορολογικής νομοθεσίας.

Νέος νόμος: Ν. 4478/2017

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4478/2017. Διαβάστε τον στο σύνολό του στο Forin.gr.

Ν. 4472/2017: Δημοσιεύτηκε το πολυνομοσχέδιο. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό 4472/2017 το πολυνομοσχέδιο. Ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των νόμων της βάσης νομοθεσίας του Forin.gr. Διαβάστε αναλυτικά.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το πολυνομοσχέδιο

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το πολυνομοσχέδιο. Διαβάστε το στο σύνολό του, όπως προστέθηκε στη βάση νομοθεσίας του Forin.gr.

Ν. 4469/2017: Δημοσιεύτηκε ο νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Ν. 4467/2017: Διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, τελών κυκλοφορίας. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης βάσης νομοθεσίας Forin.gr

Δημοσιεύτηκε ο νόμος με τις μεταβολές σχετικά με το χρόνο υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων, την καταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, τις δηλώσεις μετάταξης αγροτών και την άρση ακινησίας οχημάτων.

Νέα ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογή: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε1

Το Forin.gr για 7η συνεχόμενη χρονιά παρέχει ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους αναγνώστες μας την εφαρμογή με τις οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ