Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

Νέες εφαρμογές Forin Σταματόπουλος Οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και Ν

Το Forin.gr παρέχει δωρεάν σε όλους τους χρήστες του τις νέες εφαρμογές του με οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου E1, και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους συνδρομητές του Forin Premium τις εφαρμογές με τις οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων Ε2, Ε3 και Ν για το φορολογικό έτος 2017 

Οι εφαρμογές αυτές δημιουργήθηκαν στη βάση των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και εμπλουτίστηκαν σε σημαντικό βαθμό από τους συντελεστές του Forin.gr προκειμένου να προετοιμάσουν άρτια τους συνδρομητές και αναγνώστες μας για τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. 

Μάθετε περισσότερα για το σύνολο των συνδρομητικών υπηρεσιών του Forin.gr εδώ.

Στις εφαρμογές αυτές, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων ανά κωδικό κάνοντας κλικ στον κωδικό που σας ενδιαφέρει πάνω στο έντυπο. Με παραπομπές σε όλο το εύρος της Τράπεζας Φορολογικής Πληροφόρησης του Forin.gr αλλά και την παράθεση σχετικών προγενέστερων εγκυκλίων και οδηγιών, έχετε στη διάθεσή σας το σύνολο της ύλης που απαιτείται για να ολοκληρώσετε σωστά την υποβολή των εντύπων E1, Ε2, Ε3 και Ν για το φορολογικό έτος 2017.

Χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές κάνοντας κλικ στις αντίστοιχες εικόνες:

Ως προς τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής, σημειώνουμε ότι όλα τα πεδία που περιέχουν περισσότερες πληροφορίες εμφανίζονται σε κίτρινο πλαίσιο. Πατώντας στο πεδίο/κωδικό που σας ενδιαφέρει, παρουσιάζεται στην οθόνη σας ένα πλαίσιο οδηγιών, όπως ενδεικτικά φαίνεται ακολούθως:

Ειδικά, τα πεδία που παρατίθενται σε κόκκινο πλαίσιο αφορούν κωδικούς που προστέθηκαν ή μεταβλήθηκαν στο έντυπο του φορολογικού έτους 2017.

Σημειώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα μεγέθυνσης του πλαισίου των οδηγιών στο σύνολο της οθόνης σας (full screen) πατώντας το κουμπί  καθώς και τη δυνατότητα εκτύπωσης ("Εκτύπωση") των οδηγιών.

Μάθετε περισσότερα για το σύνολο των συνδρομητικών υπηρεσιών του Forin.gr εδώ.

Τέλος, ενημερώνουμε όλους τους χρήστες του Forin.gr σχετικά με την ειδική ενότητα "Φορολογικές Δηλώσεις 2018" από την οποία είστε σε θέση να διαβάζετε καθημερινά όλα τα νέα σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και να ανατρέχετε σε σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Φορολογικές Δηλώσεις. Forin Premium

Στη συνδρομητική ενότητα "Φορολογικές Δηλώσεις" του Forin.gr, περιλαμβάνονται περισσότερες από τριάντα εφαρμογές οδηγιών - ανά κωδικό/πεδίο- για τη συμπλήρωση των σημαντικότερων φορολογικών δηλώσεων ανά κωδικό/πεδίο.

Οι εφαρμογές, που δημιουργούνται και συνοδεύουν βήμα - βήμα φορολογούμενους και επαγγελματίες από το 2010, παραθέτουν τις ετήσιες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και εμπλουτίζονται από τους συντελεστές του Forin.gr, με στόχο την αρτιότερη προετοιμασία σας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Αναλυτικά, η ενότητα "Φορολογικές Δηλώσεις" περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή τα ακόλουθα έντυπα:

Φορολογικές δηλώσεις 2018

 • Ν: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ (Φορολογικό Έτος 2017)
 • Ε3: Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Φορολογικό Έτος 2017)
 • Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Φορολογικό Έτος 2017)
 • E1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Φορολογικό Έτος 2017)

Φορολογικές δηλώσεις 2017

 • Ν: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ (Φορολογικό Έτος 2016)
 • Ε3: Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Φορολογικό Έτος 2016)
 • Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Φορολογικό Έτος 2016)
 • E1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Φορολογικό Έτος 2016)

Φορολογικές δηλώσεις 2016

 • Ν: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ (Φορολογικό Έτος 2015)
 • Ε3: Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Φορολογικό Έτος 2015)
 • Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Φορολογικό Έτος 2015)
 • Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Φορολογικό Έτος 2015)

Φορολογικές δηλώσεις 2015

 • Ν: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ (Φορολογικό Έτος 2014)
 • Ε3: Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Φορολογικό Έτος 2014)
 • Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Φορολογικό Έτος 2014)
 • Ε1 - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Φορολογικό Έτος 2014)
 • Υποβολή στοιχείων βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Οικ. έτος 2015)

Φορολογικές δηλώσεις 2014

 • Ε1 - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Χρήση 2013)
 • Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Χρήση 2013)
 • Ε3 - Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Χρήση 2013)
 • Ε5 - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών εταιρειών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών (Χρήση 2013)
 • Ε7 - Οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Χρήση 2013)
 • Υποβολή δήλωσης βεβαιώσεων αποδοχών/αμοιβών από ελ. επαγγέλματα/εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Χρήση 2013)
 • Φ1 - Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Χρήση 2013)

Προηγούμενες χρήσεις

 • Ε1 - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Χρήση 2010, 2011, 2012)

Διαχρονικές εφαρμογές οδηγιών

 • Φ2 - Δήλωση Φ.Π.Α.
 • Φ4 - Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Φ5 - Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών
 • Ε9 - Δήλωση στοιχείων ακινήτων 
 • Οδηγίες συμπλήρωσης Πίνακα Προσδιορισμού Ετήσιας Τεκμαρτής Δαπάνης Οικονομικά έτη 1996 - 2015
 • Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις
 • Καταστάσεις Συμφωνητικών
 • Ε41: Δήλωση υπολογισμού φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και απόδοσης του φόρου

Μάθετε περισσότερα για το σύνολο των συνδρομητικών υπηρεσιών του Forin.gr εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!