Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Δ17Ε 5019272 ΕΞ 2014 Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1081/19.03.2014 Α.Υ.Ο περί κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : Δ17Ε 5019272 ΕΞ 2014
Δ/ΝΣΗ 17Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε΄: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Διανομής
Πληροφορίες : Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο : 210 69.87.481
Fax : 210 69.87.489
E - mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α : 

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1081/19.03.2014 Α.Υ.Ο περί κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την ΠΟΛ.1081/19.03.2014 Α.Υ.Ο, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 964/Β/16.04.2014 και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με Α.Δ.Α ΒΙΟ4Η-ΧΘΡ, με την οποία καταργείται η υποχρέωση θεώρησης βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονταν σε υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότηση του Κώδικα ΦΠΑ για τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσίας ΦΠΑ.

Η κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ ακολουθεί την κατάργηση, από 01.01.2014, της θεώρησης βιβλίων και φορολογικών στοιχείων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012).

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη Α.Υ.Ο καταργείται η υποχρέωση θεωρήσης βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονταν στις ακόλουθες Α.Υ.Ο που τυγχάνουν εφαρμογής από τις τελωνειακές αρχές :

- Π. 8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987 Α.Υ.Ο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ πλοίων και πλωτών μέσων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1642/96 (νυν άρθρο 27 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ») (Δελτίο Προμήθειας υλικών και αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ, Ειδικό Βιβλίο Προμήθειας εγχώριων υλικών και αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ), 

- ΠΟΛ. 1262/02.08.1993 Α.Υ.Ο περί διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος (Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από ΦΠΑ),

- ΠΟΛ. 1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο περί διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας σε αγοραστή-ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό τις Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους Μέλους (απόδειξη λιανικής),- ΠΟΛ. 1029/02.02.1995 Α.Υ.Ο περί διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα Κ.Α.Ε Α.Ε με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε ή τρίτη χώρα (Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από ΦΠΑ των Κ.Α.Ε Α.Ε)

Διευκρινίζεται ότι, η ΠΟΛ.1024/21.01.1993 Α.Υ.Ο δεν εφαρμόζεται από τις τελωνειακές αρχές για τους λόγους που διαλαμβάνονται στην αριθ. πρωτ. Τ. 2858/931/A0019/07.05.1993 Δ.Υ.Ο.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις ως άνω Α.Υ.Ο τηρούνται και εκδίδονται αθεώρητα.

Συνημμένα : σελίδες 2
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!