ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1338/30-12-1996 Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.A. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή-ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου K-M

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ. 1149/2016

A.Y.O. 1138050/4885/1436/A0014/ΠOΛ. 1338/30.12.1996

Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.A. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή-ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου K-M

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!