Βοήθεια

Υπάρχει διασύνδεση της νομοθεσίας με αποφάσεις/εγκυκλίους/διοικητικές λύσεις/σχετικές διατάξεις;

ΝΑΙ. Στο Forin.gr, εκτός από το σύνολο των κωδικοποιημένων νόμων, υπάρχουν και προστίθενται καθημερινά πλήθος υπουργικών αποφάσεων/εγκυκλίων οδηγιών/διοικητικών λύσεων. Ολόκληρη η σχετική νομολογία, καθώς προστίθεται, διασυνδέεται και παρουσιάζεται στο τέλος κάθε σχετικής παραγράφου, κάθε σχετικού άρθρου και νόμου. Ενδεικτικές οι παρακάτω εικόνες.

Με τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης δε μένει μόνο στο νόμο αλλά ξεκινώντας από αυτόν, είναι σε θέση να οδηγηθεί ασφαλέστερα στην κατανόηση και στην ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας. 

Δείτε επίσης στην κατηγορία αυτή