Βοήθεια

Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης κάποιας λέξης/φράσης στο κείμενο του νόμου;

Μία από τις πλέον σημαντικές δυνατότητες της Βάσης Νομοθεσίας του Forin.gr είναι η δυνατότητα αναζήτησης λέξεων ή φράσεων στο κείμενο του νόμου. 

Εισάγοντας τη λέξη την οποία αναζητάτε στο αντίστοιχο πεδίο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, και πατώντας "Αναζήτηση"

μπορείτε να εντοπίσετε ΑΜΕΣΑ το ακριβές σημείο του νόμου (άρθρο, παράγραφος) στο οποίο η λέξη ή η φράση αυτή βρίσκεται. Πατώντας στον τίτλο του αποτελέσματος της αναζήτησης, μετακινήστε στο συγκεκριμένο σημείο του νόμου προκειμένου να διαβάσετε περισσότερα.

Η αναζήτηση χρησιμοποιεί τον έξυπνο μηχανισμό της αναζήτησης του Forin.gr ο οποίος απλοποιεί κάθε σας αναζήτηση φέρνοντάς σας πιο κοντά στη ζητούμενη πληροφορία.

Δείτε επίσης στην κατηγορία αυτή