Βοήθεια

Πώς παρατίθενται οι προϊσχύουσες διατάξεις των κωδικοποιημένων νόμων;

Ένας σωστά κωδικοποιημένος νόμος είναι τόσο σημαντικός όσο, ορισμένες φορές, και οι προϊσχύουσες διατάξεις αυτού. 

Γνωρίζοντας αυτό, προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε την άμεση και με διάφορους τρόπους πρόσβασή σας στις προϊσχύουσες διατάξεις των νόμων. 

Για το λόγο αυτό, παραθέτουμε στη Βάση Νομοθεσίας του Forin.gr τις προϊσχύουσες διατάξεις με τρεις τρόπους.

Αρχικά, οι προϊσχύουσες διατάξεις παρατίθενται με τη μορφή σημείωσης, η οποία τίθεται ακριβώς στο σημείο εκείνο στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί μεταβολή. Ο αναγνώστης είναι σε θέση άμεσα και χωρίς να χρειαστεί να κάνει ούτε ένα κλικ να πληροφορηθεί όλες τις μεταβολές του νόμου που διαβάζει. Περνώντας απλά το ποντίκι του πάνω από τη σημείωση που τον ενδιαφέρει, ένα πλαίσιο κειμένου παρουσιάζεται και οι προϊσχύουσες διατάξεις παρατίθενται ακριβώς όπως θα τις διάβαζε σε κάποιο βιβλίο των εκδόσεων μας. Δείτε σχετικά την παρακάτω εικόνα.

Παράλληλα, ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει τις σημειώσεις/προϊσχύουσες διατάξεις στο τέλος κάθε παραγράφου/άρθρου πατώντας το σύνδεσμο "Σημειώσεις" ή "Σημειώσεις Άρθρου". Ενδεικτικά παρατίθεται η επόμενη εικόνα.

Τέλος, παρατίθεται και η δυνατότητα ανάγνωσης της παραγράφου ή του άρθρου στις αμέσως προηγούμενες μορφές του πατώντας το σύνδεσμο "Προηγούμενες εκδόσεις" ή "Προηγούμενες εκδόσεις άρθρου" αντίστοιχα. Δείτε σχετικά την παρακάτω εικόνα.

Δείτε επίσης στην κατηγορία αυτή