Βοήθεια

Υπάρχουν τονισμένα σημεία στη νομοθεσία, όπως στα βιβλία των εκδόσεων σας;

ΝΑΙ. Όπως θα παρατηρήσετε από τις πρώτες ώρες της συνδρομής σας, για την ευκολία του αναγνώστη, τονίζουμε με bold λέξεις και φράσεις σε κάθε άρθρο κάθε νόμου με στόχο την καθοδήγηση του αναγνώστη στα σπουδαιότερα σημεία των διατάξεων που διαβάζει. Δείτε σχετικά την παρακάτω εικόνα.

Στόχος όλων μας είναι να σας προσφέρουμε μία εμπειρία ανάγνωσης ανάλογη με αυτή που σας προσφέρουν τα βιβλία των εκδόσεών μας και για το λόγο αυτό, συνεχίζουμε και διαδικτυακά την επιτυχημένη αυτή συνταγή.

Δείτε επίσης στην κατηγορία αυτή