Βοήθεια

Μπορώ να προσθέσω προσωπικές μου σημειώσεις στα κείμενα των νόμων;

ΝΑΙ. Θέλοντας να σας προσφέρουμε μία εμπειρία παραπλήσια με αυτή της ανάγνωσης του βιβλίου, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσθέσετε τις δικές σας σημειώσεις σε κάθε άρθρο κάθε νόμου που εσείς κρίνετε απαραίτητο.

Πατώντας απλά «Προσθήκη Σημείωσης», όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, εισάγετε το κείμενο που θέλετε να προσθέσετε.

Ένας επεξεργαστής κειμένου παρουσιάζεται στην οθόνη σας, όπου μπορείτε να καταχωρίσετε τη σημείωσή σας.

Με την αποθήκευση της σημείωσης, ένας "συνδετήρας" προστίθεται στην αρχή κάθε παραγράφου ή άρθρου προκειμένου να σας υπενθυμίζει τη σημείωσή σας. Ενδεικτικά παραθέτουμε την παρακάτω εικόνα.

Δείτε επίσης στην κατηγορία αυτή