Βοήθεια

Μπορώ να προσθέσω συντόμευση/σελιδοδείκτη προς κάποια συγκεκριμένη διάταξη που με ενδιαφέρει;

ΝΑΙ. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να μεταβαίνετε ακόμα πιο γρήγορα σε συγκεκριμένες διατάξεις (παραγράφους, άρθρα) κάποιου νόμου, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συντομεύσεων προς τις συγκεκριμένες παραγράφους/συγκεκριμένα άρθρα που επιθυμείτε.

Προσθέτοντας τη συντόμευση επιλέγοντας «Προσθήκη συντόμευσης» στο τέλος της παραγράφου ή του άρθρου, ένας άμεσος σύνδεσμος προς την επιλογή σας δημιουργείται στις «Συντομεύσεις» της Γραμμής Εργαλείων σας. Δείτε σχετικά την παρακάτω εικόνα.

Μπορείτε με τον τρόπο αυτό να μεταβαίνετε άμεσα σε συγκεκριμένες διατάξεις των νόμων κάθε φορά που συνδέεστε στο Forin.gr. Αυτονόητο είναι ότι οι συντομεύσεις που έχετε προσθέσει είναι διαθέσιμες κάθε φορά που συνδέεστε στην Τράπεζα.

Δείτε επίσης στην κατηγορία αυτή