Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Β 1117730 ΕΞ 2017 Θέσπιση κινήτρων για την υιοθέτηση αντισεισμικών όρων από ιδιοκτήτες ακινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΑΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A’, Β’
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Β. Δασουράς, Μ. Δράγκου
Τηλέφωνο:210-3375311
Fax:210-3375001
E-Mail:cJ 12 b@yo.syzefxis.gov.gr
UrI:www.aade.gr

Αθήνα , 4 Αυγούστου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1117730 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Θέσπιση κινήτρων για την υιοθέτηση αντισεισμικών όρων από ιδιοκτήτες ακινήτων.

ΣΧΕΤ: Το αριθ. ΑΤΚΕ 0008715ΕΞ 2017/1683/03.08.2017 υπηρεσιακό σημείωμά σας.

Απαντώντας στο σχετικό σημείωμά σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την 7710/31.07.2017 ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε ζητήματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε ότι:

Στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) δεν προβλέπεται ειδική φορολογική ελάφρυνση σε ιδιοκτήτες ακινήτων που υιοθετούν αντισεισμικούς όρους στα κτίσματά τους. Η συντήρηση, επισκευή και εν γένει βελτιώσεις ακινήτων λαμβάνονται υπόψη για τις επιχειρήσεις μέσω των αποσβέσεων του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. ή των εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 22 του Κ.Φ.Ε. και των ποσοστών έκπτωσης επί του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία της παρ.3 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΟΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!