Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΛ Β 1074256 ΕΞ 2017 Eικονική επιχείρηση και κυρώσεις σε υποκρυπτόμενο πρόσωπο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση:Κ.Σερβίας 8 
Ταχ. Κώδικας:101 84 
Τηλέφωνο:2103375203
Fax:2103375354 
e-mail:d.elea2@mofadm.gr
url:www.aade.gr

Αθήνα, 16 Μαΐου 2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΛ Β 1074256 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Eικονική επιχείρηση και κυρώσεις σε υποκρυπτόμενο πρόσωπο​

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 5320/26.4.2017 Ερώτηση του

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0004967 ΕΞ 2017/1282/4.5.2017 Σημειώματος σας, με το οποίο μας αποστείλατε φωτοαντίγραφο της ανωτέρω Ερώτησης και σε ό,τι αφορά θέματα της αρμοδιότητάς μας που θίγονται σε αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα της Α.Α.Δ.Ε. είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Αναφορικά με την εικονική επιχείρηση και τις κυρώσεις σε υποκρυπτόμενο πρόσωπο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 40 του ν.3220/2004 (Φ.Ε.Κ. ΑΊ 5/28.1.2004).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!