Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΛ Δ 1121663 ΕΞ 2017 Εγκατάσταση POS σε σταθμούς διοδίων

ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Δ', Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375029
Φαξ:210-3375354 
Email:d.elea4@mofadm.gr

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΛ Δ 1121663 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ:Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση POS στους σταθμούς διοδίων

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. 7794/02.08.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Β. Κεκέρογλου

Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0008923 ΕΞ 2017/1695/10.8.2017 Σημειώματος σας, αναφορικά με την ανωτέρω σχετική ερώτηση του Βουλευτή κ. Β. Κεκέρογλου, και σε ό,τι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 45231/20-4-2017 (ΦΕΚ ΒΊ445/27-4-2017), όπως ισχύει, αναφέρονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους οποίους υποχρεούνται οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α'240) να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α' του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, (Α' 240). Τα λοιπά θίγόμενα, στην εν λόγω ερώτηση, θέματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε. ΣΑΙΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!