Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Κατάσταση παραληφθείσων ποσοτήτων καυσίμων - Αριθ. T. 1400/10 (ΦΕΚ 418-Β-30-3-2000)
Προστέθηκε 23/11/2011 11:25:28

Κατάσταση παραληφθείσων ποσοτήτων καυσίμων - Αριθ. T. 1400/10 (ΦΕΚ 418-Β-30-3-2000)

Αίτηση για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης των αλιευτικών και λοιπών πλοίων καθώς και των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του Ν. 2743/99 - Αριθ. T. 1400/10 (ΦΕΚ 418-Β-30-3-2000)
Προστέθηκε 23/11/2011 11:24:38

Αίτηση για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης των αλιευτικών και λοιπών πλοίων καθώς και των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του Ν. 2743/99

Δελτίο παράδοσης εφοδίων (Τέσσερα αντίτυπα) - Αριθ. T. 1400/10 (ΦΕΚ 418-Β-30-3-2000)
Προστέθηκε 23/11/2011 11:23:48

Δελτίο παράδοσης εφοδίων (Τέσσερα αντίτυπα) - Αριθ. T. 1400/10 (ΦΕΚ 418-Β-30-3-2000)

Εντυπο Τ300 - Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών
Προστέθηκε 28/09/2010 01:25:00

Εντυπο Τ300 - Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ