Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:15:12

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014)

Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:14:40

Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (Οικ. έτος 2014)

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:13:47

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014)

Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:12:56

Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος

Ε2 (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 06/03/2014 17:42:13

Ε2 (Οικ. έτος 2014)

Ε3 (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 06/03/2014 17:41:06

Ε3 (Οικ. έτος 2014)

Ειδικό ενημερωτικό δελτίο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014
Προστέθηκε 25/02/2014 13:28:37

Ειδικό ενημερωτικό δελτίο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (για αμοιβές που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2013)

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (ΠΟΛ. 1049/2014)
Προστέθηκε 25/02/2014 11:21:14

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (ΠΟΛ. 1048/2014)
Προστέθηκε 24/02/2014 10:05:30

Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Δήλωση στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014 (Ε9)
Προστέθηκε 20/02/2014 10:26:01

Δήλωση στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014 (Ε9)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ