Ε3 (Οικ. έτος 2014): Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014).
Προστέθηκε 30/05/2014 11:10:20

Ε3 (Οικ. έτος 2014): Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014).

Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων οικονομικού έτους 2014 (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)
Προστέθηκε 30/05/2014 11:09:10

Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων οικονομικού έτους 2014. ΠΟΛ. 1146/29-5-2014.

Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)
Προστέθηκε 30/05/2014 11:08:08

Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.
Προστέθηκε 03/04/2014 11:34:46

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.
Προστέθηκε 03/04/2014 11:31:26

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

Ε12 - Οριστική δήλωση φόρου που αναλογεί και παρακρατήθηκε από τις αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου
Προστέθηκε 28/03/2014 14:10:48

Ε12 (Φ. 01.015Α) - Οριστική δήλωση φόρου που αναλογεί και παρακρατήθηκε από τις αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014
Προστέθηκε 14/03/2014 13:18:28

Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014

Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:17:36

Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Οικ. έτος 2014)

Ε3: Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:16:51

Ε3: Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Οικ. έτος 2014)

Ε16: Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:16:00

Ε16: Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων (Οικ. έτος 2014)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ