Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Υπόδειγμα δήλωσης απόδοσης φόρου που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος - Άρθρο 13 § 1 περ. β' του Κ.Φ.Ε.
Προστέθηκε 19/09/2011 17:56:31

Υπόδειγμα δήλωσης απόδοσης φόρου που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος - Άρθρο 13 § 1 περ. β' του Κ.Φ.Ε.

Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας (Από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων, μερίδων και ποσοστών συμμετοχής)
Προστέθηκε 27/07/2011 11:39:45

Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας (Από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων, μερίδων και ποσοστών συμμετοχής)

Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. (ΠΟΛ. 1055/2003)
Προστέθηκε 26/07/2011 16:16:30

Δήλωση προσΔήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. (ΠΟΛ. 1055/2003)

ΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μετοχών
Προστέθηκε 21/05/2011 01:18:00

Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αιτία κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής (ΠΟΛ. 1055/2003)

ΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας επιχείρησης
Προστέθηκε 21/05/2011 01:16:01

Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας από τη μεταβίβαση αιτία κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων, μερίδων και ποσοστών συμμετοχής (ΠΟΛ. 1055/2003)

Δήλωση απόδοσης φόρου μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1053/2003)
Προστέθηκε 21/05/2011 01:10:20

Δήλωση απόδοσης φόρου μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1053/2003)

Δήλωση απόδοσης φόρου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. (ΠΟΛ. 1053/2003)
Προστέθηκε 21/05/2011 00:46:25

Δήλωση απόδοσης φόρου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. (ΠΟΛ. 1053/2003)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ