Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Πιστοποιητικό και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 81 ν. 2238-1994 - ΠΟΛ. 1229/1996
Προστέθηκε 30/08/2011 17:16:26

Πιστοποιητικό και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 81 ν. 2238-1994 - ΠΟΛ. 1229/1996

Άρθρο 81 § 10 Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994)
Προστέθηκε 17/06/2011 12:13:07

Άρθρο 81 Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) - Παράρτημα Ε'

Άρθρο 81 § 1,2,4 Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) - Υπεύθυνη δήλωση εμπρόθεσμων δηλωθέντων μισθωμάτων καθαρού γεωργικού εισοδήματος
Προστέθηκε 17/06/2011 12:11:29

Άρθρο 81 § 1,2,4 Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) - Υπεύθυνη δήλωση εμπρόθεσμων δηλωθέντων μισθωμάτων καθαρού γεωργικού εισοδήματος

Άρθρο 81 § 1,2,4 Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) - Υπεύθυνη δήλωσημη απόκτησης εισοδήματος
Προστέθηκε 17/06/2011 12:10:48

Άρθρο 81 § 1,2,4 Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) - Υπεύθυνη δήλωσημη απόκτησης εισοδήματος

Άρθρο 81 § 16, 17, 18 Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) - Υπεύθυνη Δήλωση Απόκτησης Γεωργικού Εισοδήματος
Προστέθηκε 17/06/2011 12:10:00

Άρθρο 81 § 16, 17, 18 Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) - Υπεύθυνη Δήλωση Απόκτησης Γεωργικού Εισοδήματος

Άρθρο 81 § 1-4 Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) - Πιστοποιητικό
Προστέθηκε 17/06/2011 12:09:10

Άρθρο 81 Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) - Παράρτημα Α'

Εντυπo E454 - Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)
Προστέθηκε 28/09/2010 01:13:35

Εντυπo E454 - Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ