Έντυπο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 για τα ενδοομιλικά μερίσματα
Προστέθηκε 20/02/2015 16:08:50

Έντυπο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 για τα ενδοομιλικά μερίσματα

Ενδοομιλικές συναλλαγές: Αίτηση προκαταρκτικής διαβούλευσης
Προστέθηκε 17/10/2014 10:07:46

Ενδοομιλικές συναλλαγές: Αίτηση προκαταρκτικής διαβούλευσης

Ενδοομιλικές συναλλαγές: Αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης
Προστέθηκε 17/10/2014 10:07:01

Ενδοομιλικές συναλλαγές: Αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

Δήλωση Εν.Φ.Ι.Α. - Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου. ΠΟΛ. 1209/2014
Προστέθηκε 22/09/2014 21:40:24

Δήλωση Εν.Φ.Ι.Α. - Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου. ΠΟΛ. 1209/2014

Έντυπο Ε9. ΠΟΛ. 1200/3-9-2014
Προστέθηκε 18/09/2014 12:56:52

Έντυπο Ε9. ΠΟΛ. 1200/3-9-2014

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014
Προστέθηκε 31/07/2014 00:53:08

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)
Προστέθηκε 30/05/2014 11:14:27

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)
Προστέθηκε 30/05/2014 11:12:43

Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)
Προστέθηκε 30/05/2014 11:11:53

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ε16 (Οικ. έτος 2014): Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων
Προστέθηκε 30/05/2014 11:10:52

Ε16 (Οικ. έτος 2014): Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ