Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)
Προστέθηκε 30/05/2014 11:12:43

Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)
Προστέθηκε 30/05/2014 11:11:53

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Ε16 (Οικ. έτος 2014): Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων
Προστέθηκε 30/05/2014 11:10:52

Ε16 (Οικ. έτος 2014): Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων

Ε3 (Οικ. έτος 2014): Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014).
Προστέθηκε 30/05/2014 11:10:20

Ε3 (Οικ. έτος 2014): Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014).

Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων οικονομικού έτους 2014 (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)
Προστέθηκε 30/05/2014 11:09:10

Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων οικονομικού έτους 2014. ΠΟΛ. 1146/29-5-2014.

Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)
Προστέθηκε 30/05/2014 11:08:08

Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.
Προστέθηκε 03/04/2014 11:34:46

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.
Προστέθηκε 03/04/2014 11:31:26

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

Ε12 - Οριστική δήλωση φόρου που αναλογεί και παρακρατήθηκε από τις αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου
Προστέθηκε 28/03/2014 14:10:48

Ε12 (Φ. 01.015Α) - Οριστική δήλωση φόρου που αναλογεί και παρακρατήθηκε από τις αμοιβές σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014
Προστέθηκε 14/03/2014 13:18:28

Ε1: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ