Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:17:36

Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Οικ. έτος 2014)

Ε3: Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:16:51

Ε3: Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Οικ. έτος 2014)

Ε16: Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:16:00

Ε16: Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων (Οικ. έτος 2014)

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:15:12

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014)

Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:14:40

Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (Οικ. έτος 2014)

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:13:47

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Οικ. έτος 2014)

Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 14/03/2014 13:12:56

Ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος

Ε2 (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 06/03/2014 17:42:13

Ε2 (Οικ. έτος 2014)

Ε3 (Οικ. έτος 2014)
Προστέθηκε 06/03/2014 17:41:06

Ε3 (Οικ. έτος 2014)

Ειδικό ενημερωτικό δελτίο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014
Προστέθηκε 25/02/2014 13:28:37

Ειδικό ενημερωτικό δελτίο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (για αμοιβές που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2013)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ