Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1077169/498/0015/3.10.2007 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για συλλογή τηγανέλαιων με παράδοση υλικών καθαρισμού.

1077169/498/0015/3.10.2007

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για συλλογή τηγανέλαιων με παράδοση υλικών καθαρισμού.

Απαντώντας στην από 3-8-2007 αίτησή σας με την οποία θέτετε υπόψη μας ότι επιχείρηση συλλογής και εμπορίας ανακυκλώσιμων αποβλήτων θα συλλέγει από ξενοδοχειακή μονάδα τηγανέλαια παρέχοντας σ΄αυτήν προφανώς (ως αντάλλαγμα) υλικά καθαρισμού (χλωρίνες, σαπούνια, χαρτικά κ.λ.π.) ως απόδοση για την ευαισθητοποίησή της στα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι προφανές από τα περιγραφόμενα στη σχετική αίτησή σας πρόκειται για περίπτωση ανταλλαγής αγαθών και κατά συνέπεια με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 573 του Αστικού Κώδικα “στην ανταλλαγή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την πώληση. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους κρίνεται ως πωλητής για την παροχή που τον βαρύνει και ως αγοραστής για την παροχή που απαιτεί ”.

Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ.12.2.1 της ερμην. Εγκ. του Κ.Β.Σ. (1118148/936/Εγκ.3/24-11-1992) η ανταλλαγή αγαθών θεωρείται διπλή πώληση και συνεπώς ο καθένας από τους συμβαλλόμενους θεωρείται, για το περιεχόμενο απ΄ αυτόν αγαθό ως πωλητής και για το λαμβανόμενο ως αγοραστής.

2. Κατόπιν των ανωτέρω στην περίπτωσή σας πρέπει να εκδίδονται εκατέρωθεν Τιμολόγια – Δελτία Αποστολής ή Δ.Α. και Τιμολόγια δηλαδή και από τον παραδίδοντα τα τηγανέλαια (Ξενοδοχειακή Επιχείρηση) και από τον παραδίδοντα τα υλικά καθαρισμού έναντι των τηγανέλαιων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ΚΒΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!