Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1094415/639/0015/19.12.2007 Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση καρτών χρονοχρέωσης χρήσης διαδικτύου.

1094415/639/0015/19.12.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την πώληση καρτών χρονοχρέωσης χρήσης διαδικτύου.

Σε συνέχεια της 1094410/1187/Β0014/8.11.2007 απάντησης της Δ/νσης Φ.Π.Α. και κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας, αναφορικά με την έκδοση φορολογικού στοιχείου από το ξενοδοχείο σας, το οποίο τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για την πώληση καρτών χρονοχρέωσης για χρήση διαδικτύου αποκλειστικά από τους πελάτες σας, οι οποίοι θα διαθέτουν δικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), προς εξυπηρέτησή τους κατά το χρόνο διαμονής τους σ’ αυτό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄/22.12.2006), για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., συνιστά παροχή υπηρεσίας και η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

2. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1024/15.2.2007, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι η προαναφερόμενη περίπτωση συνιστά παροχή υπηρεσίας, ανεξάρτητα εάν τα μέσα αυτά (ηλεκτρομαγνητικά ή άλλα) διατίθενται απευθείας από αυτόν που παρέχει το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών ή από ενδιάμεσο τρίτο. Τέτοια μέσα είναι οι κάρτες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, οι κάρτες χρονοχρέωσης για χρήση διαδικτύου, οι κάρτες στάθμευσης σκαφών αναψυχής κ.λπ.

Με κάθε παράδοση των μέσων αυτών από τους φορείς που τις εκδίδουν σε τρίτους - επιτηδευματίες ή από τους τρίτους - επιτηδευματίες σε άλλους επιτηδευματίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται σε κάθε περίπτωση, πλην της παράδοσης από τις εγκαταστάσεις τους στους τελικούς καταναλωτές - ιδιώτες, δελτίο αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

3. Με βάση τα προαναφερόμενα η διάθεση από το ξενοδοχείο σας, που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ, προς τους πελάτες σας καρτών χρονοχρέωσης για τη χρήση του διαδικτύου από τους τελευταίους συνιστά παροχή υπηρεσίας και εφόσον αυτοί είναι ιδιώτες, πρέπει να εκδίδεται Α.Π.Υ. με την χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 περί φορολογικών μηχανισμών, όπως ισχύουν. Για δε τις πωλήσεις των εν λόγω καρτών σε επιτηδευματίες πρέπει να εκδίδεται δελτίο αποστολής και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 11 και 12 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!