Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1092919/617/0015/13.12.2007 Εκδιδόμενα παραστατικά από εκδοτική εταιρία, για την είσπραξη συνδρομών από πώληση περιοδικών.

1092919/617/0015/13.12.2007

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα παραστατικά από εκδοτική εταιρία, για την είσπραξη συνδρομών από πώληση περιοδικών.

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με τα εκδιδόμενα παραστατικά από την εταιρία σας, για την είσπραξη συνδρομών από πώληση περιοδικών (μηνιαίου και ετησίου) προς επιτηδευματίες, όπως διευκρινίσατε σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

α) Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με την εγκύκλιο 3/1992 (και ειδικότερα στις παραγράφους 12.2.4.η΄και 13.1.4.β΄αυτής ),για τις εισπράξεις συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών από συνδρομητές φυσικά ή νομικά πρόσωπα επαγγελματίες ή μη, δεν εκδίδονται τιμολόγια αλλά αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, κατά το χρόνο είσπραξης της συνδρομής. Διευκρινίζεται ότι, προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., για τις συνδρομές που καταβάλλουν, πρέπει να εκδίδονται Τιμολόγια (ή Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής), προκειμένου να θεωρηθούν τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, σύμφωνα με τη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το θέμα αυτό.

β) Επίσης από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής κατά τη διακίνηση προς τα ΕΛ.ΤΑ. και τους συνδρομητές εφημερίδων και περιοδικών, από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών (εγκ. 3/1992 παρ.11.9.5.η΄).

Ενόψει των προαναφερομένων, για τις εισπράξεις συνδρομών από τη διάθεση των περιοδικών, είτε πρόκειται για μηνιαίες είτε πρόκειται για ετήσιες εκδόσεις, εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, κατά το χρόνο είσπραξης των συνδρομών (εγκύκλιος 3/1992 και έγγραφα 1063494/396/2-6-1998, 1029425/198/5-4-2005,1105260/895π.ε./18-1-2007 και 1027345/179/14-6-2007) και εφόσον πρόκειται για συναλλαγή με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., εκδίδεται Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο ή Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!