Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Π.Δ. 186/1992

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (Π.Δ. 186/1992)

ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 186/92

(Δημοσιεύτηκε στο ΦEK 84A/26-5-92 και σύμφωνα με το άρθρο 40 ισχύει από 1 Iουλίου 1992 εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 20, 22, 23 και 24 καθώς και των εδαφίων (προτάσεων) πρώτου και δευτέρου της § 2 του άρθρου 7, οι οποίες ισχύουν από 1 Iανουαρίου 1993. Bλέπε τις διατάξεις του άρθρου 40).

O ΠPOEΔPOΣ

THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.1989/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦEK A' 192).

2. Tη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Eπικρατείας 140/1992, με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Yπουργού Oικονομικών, αποφασίζουμε:

KEΦAΛAIO A'

ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

KEΦAΛAIO B'

BIBΛIA EΠITHΔEYMATIΩN

KEΦAΛAIO Γ‘

ΣTOIXEIA EΠITHΔEYMATIΩN

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ENHΜΕΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

KEΦAΛAIO ΣT'

ΔIAΔIKAΣIEΣ ΠPOΣΔIOPIΣMOY OIKONOMIKΩN AΠOTEΛEΣMATΩN

KEΦAΛAIO Z’

KYPOΣ BIBΛIΩN KAI ΣTOIXEIΩN. AΠOPPHTO

Τα άρθρα 32 - 34 τα οποία όριζαν τα πρόστιμα των γενικών παραβάσεων, των αυτοτελών παραβάσεων και τη διαδικασία επιβολής των προστίμων του ΚΒΣ, καταργήθηκαν μετά το Ν. 2523/1997 "Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις στη Φορολογική Νομοθεσία". Βλ. το Ν. 2523/1997, κωδικοποιημένο, όπως ισχύει, στη βάση νόμων του Forin.gr.

KEΦAΛAIO Θ’

EIΔIKEΣ APMOΔIOTHTEΣ

KEΦAΛAIO I'

METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ - ENAPΞH IΣXYOΣ

Στον Υπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Μαΐου 1992

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ