Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αστικός Κώδικας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΚEΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΝΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΕΝΟΧΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΩΡΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΠΙΜΟΡΤΗ ΑΓΡΟΛΗΨΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΜΕΣΙΤΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΤΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

ΔΑΝΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ

ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΚΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

ΑΝΩΝΥΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΟΚΟΣΤΟ

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΝΩ Σ' ΑΥΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ