Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1081780/528/0015/4.10.2007 Χρόνος έκδοσης τιμολογίων για τεχνικά έργα ή άλλες εγκαταστάσεις.

1081780/528/0015/4.10.2007

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης τιμολογίων για τεχνικά έργα ή άλλες εγκαταστάσεις.

Σε απάντηση της από 6-8-2007 αίτησή σας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), όπως ισχύουν και έχουν ερμηνευθεί με την παρ. 12.5.2 της εγκ. 3/1992, ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, δεν συνδέεται με το χρόνο έκδοσης των δελτίων αποστολής με τα οποία διακινήθηκαν υλικά προς το έργο.

Το τιμολόγιο εν προκειμένω για ιδιωτικά τεχνικά έργα ή εγκατάσταση εκδίδεται όταν το έργο ολοκληρωθεί και παραδοθεί όχι όμως πέραν της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων. Όταν το έργο συνεχίζεται και μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, τιμολογείται το τμήμα του έργου που έχει εκτελεσθεί μέσα στη χρήση.

Όταν γίνονται προσωρινές επιμετρήσεις το τιμολόγιο εκδίδεται σ΄ ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που έγινε η επιμέτρηση.

2. Ενόψει των προαναφερομένων και επειδή η κατασκευή, επεξεργασία και τοποθέτηση μεταλλικού κτιρίου στις εγκαταστάσεις του πελάτη θεωρείται ότι εμπίπτει στην έννοια του τεχνικού έργου ή της εγκατάστασης για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., το τιμολόγιο εκδίδεται στο χρόνο που αναφέρεται ανωτέρω στην παρ. 1 του παρόντος, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των δελτίων αποστολής, με τα οποία διακινούνται μέρη ή τμήματα ή υλικά για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!