Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2098/2021 Κοινοποίηση της απόφασης με τη νέα παράταση της προθεσμίας εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Σωκράτης Νικόπουλος
Τηλέφωνο : 2106987429
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: 682Ν46ΜΠ3Ζ-Θ00

Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2098

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αρ.πρ. Α.1081/02.04.2021 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τη χορήγηση νέας παράτασης της προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., με ΑΔΑ:Ψ99Α46ΜΠ3Ζ-ΡΙΒ, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄1642/22.04.2021, με την οποία χορηγείται νέα παράταση της προθεσμίας για την εισαγωγή ή παραλαβή βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή, για ένα έτος πλέον της ήδη χορηγηθείσας με την Α.1165/14.07.2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ παράτασης προθεσμίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία εφοδιασμού της αγοράς με αφορολόγητα καπνικά προϊόντα κατόπιν της λήψης των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID 19.

Ειδικότερα, με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται ένα επιπλέον χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι την 30.06.2022, για την εισαγωγή ή παραλαβή βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας καθώς και για την επιστροφή ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή, οι οποίες χορηγούνται βάσει Αιτήσεων Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.), με ημερομηνία αποδοχής από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές έως και την 30.6.2021, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 8 της αριθμ. Α.1001/24.12.2019 (Β΄ 102) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ. Επισημαίνεται, ότι για την ορθή παρακολούθηση της τήρησης της χορηγούμενης με την κοινοποιούμενη απόφαση παράτασης της προθεσμίας, εξακολουθούν να τηρούνται εκ μέρους των αρμόδιων τελωνειακών αρχών τα προβλεπόμενα στην αριθμ.Ε.2127/31.07.2020 εγκύκλιο διαταγή, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. Α.1165/14.07.2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, ως προς την τήρηση ξεχωριστού αρχείου ανά εταιρεία με τις Α.Δ.Ε.Τ. που αφορούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για το οποίο αιτούνται οι εταιρείες τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!