Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογια ναυτικων και αποδειξεις.

Ειμαι αξιωματικος εμπορικου ναυτικου και φορολογουμε με ειδικο τροπο.(6%).θα ηθελα να ρωτησω εαν ειμαι υποχρεωμενος να προσκομισω αποδειξεις με την φορολογικη μου δηλωση και εαν ναι με δηλωθεν εισοδημα 69000 ευρω ποσο ειναι το ποσο.
Ευχαριστω πολυ.

  • 5 Απαντήσεις

Οι εξαιρούμενοι από την προσκόμιση αποδείξεων δαπανών αναφέρονται ρητά στο άρθρο 9 § 1 του Κ.Φ.Ε. και  οι αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις αυτές. Επομένως, είστε υποχρεωμένος  να προσκομίσετε αποδείξεις. Εξάλλου, αυτό απαιτείται για να βρεθεί το ευνοϊκότερο καθεστώς για εσάς μεταξύ της αυτοτελούς φορολογίας και του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα.
Σχετικά με το απαιτούμενο ποσό, αυτό εξαρτάται από το εάν είστε έγγαμος ή άγαμος. Εάν είστε άγαμος, υποχρεούστε να προσκομίσετε το ανώτατο δυνατό ποσό (δηλαδή 15.000 ευρώ) αφού το ποσό που βάσει υπολογισμού απαιτείται να προσκομίσετε υπερβαίνει το ανώτατο όριο [και είναι ίσο με 18.300 ευρώ (12.000 x 10% +57.000 x 30%)].
Εάν είστε έγγαμος, τότε αθροίζετε το εισόδημα σας και της συζύγου σας και προσκομίζεται το ποσό βάσει του ακόλουθου τύπου. [12.000x 10% + (x - 12.000) x 30%] όπου x το συνολικό εισόδημα των δύο  συζύγων.
Σημειώνεται ότι υπάρχει ανώτατο όριο και στην περίπτωση αυτή και είναι 30.000 ευρώ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΥΡΙΕ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΕ.

Τα εισοδήματα πληρώματος εμπορικού ναυτικού φορολογούνται αυτοτελώς (Ν.2238 , αρθρο9, παραγρ 6&7 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν.3842/10 αρθρο 4 παράγραφος 2).
Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ. Η υποχρέωση αποδείξεων υπάρχει για την κατοχύρωση του αφορολόγητου το οποίο δεν ισχύει για τους εν λόγω φορολογούμενους....

Αναφορικά με την προηγούμενη θέση μου θα ήθελα να διευκρινήσω ότι αυτή βασίζεται σε δοκιμαστική εκκαθάριση μέσω TAXISNET της δήλωσης ναυτικού με εισόδημα αποκλειστικά ως αξιωματκος του εμπορικού ναυτικού.Συγκεκριμένα μολονότι το εισόδημα του εν λόγω υπόχρεου είναι αρκετά υψηλό, η εφαρμογή του TAXISNET επιστρέφει μηδενικό εκκαθαριστικό παρά το γεγονός ότι δεν δηλώθηκαν αποδείξεις....

ΥΓ.Προτίθεμαι να διευκρινήσω πλήρως το θέμα αυτό με σχετική ερώτηση στο Υπ Οικ και ως εκ τούτου η άποψή μου δεν έχει καμμία έννοια αντιπαράθεσης με την σεβαστή θέση του κ.Σταματόπουλου.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), "Αν ο φόρος που εξευρίσκεται με αυτόν τον τρόπο (σ.σ. αυτοτελής φορολόγηση) είναι ανώτερος από το φόρο που προκύπτει με βάση τις παραγράφους 1 έως και 4 (σ.σ. γενικές διατάξεις), το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον προϊστάμενο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας."
Στην περίπτωση επομένως που ο συγκεκριμένος φορολούμενος δεν προσκομίσει αποδείξεις (δεν προσκομίζονται αποδείξεις, άρα ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με 10% επί του ποσού που όφειλε να προσκομίσει), το ποσό του φόρου που θα υπολογιστεί βάσει της κλίμακας θα είναι υψηλότερο.
Το γεγονός αυτό επηρεάζει τη σύγκριση και κατ' επέκταση την την επιστροφή του φόρου στην περίπτωση που ο φόρος που υπολογίζεται αυτοτελώς είναι υψηλότερος από το φόρο που υπολογίζεται βάσει της κλίμακας.
Στην αντίθετη περίπτωση (όταν, δηλαδή, ο υπολογισμός του φόρου αυτοτελώς είναι ευνοϊκότερος) δε διαφοροποιείται το αποτέλεσμα από τη σύγκριση και το εκκαθαριστικό σημείωμα προκύπτει από τον αυτοτελώς υπολογίζομενο φόρο.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση