Τελευταία θέματα

Νέο Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/2020: Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες ...

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465 ΦΕΚ B’ 2087/31.05.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές [...]

Νέο Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464/2020: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ...

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464 ΦΕΚ Β' 2086/30-5-2020Επιβολή του μέτρου της προσωρινής [...]

Νέο Κ.Υ.Α. 1881/29.5.2020 : Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων ...

Αριθμ. 1881/29.5.2020 ΦΕΚ Β' 2084/30-5-2020Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου [...]

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ