Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΤΙΜ.ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γερμανική εταιρεία κόβει τιμολόγιο σε  Ελληνική Ανώνυμη εταιρεία για συμβουλευτικές υπηρεσίες .

Η Ελληνική εταιρεία θα κάνει παρακράτηση φορου στο τιμολογιο της Γερμανικής?

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Σας μεταφέρω απόσπασμα από την απάντηση του Γιάννη Σταματόπουλου σε σχετική ερώτηση (http://www.forin.gr/questions/question/3467/parakrathsh-forou-eisodhmatos-se-allodapa-fusika-proswpa):

".....Στην περίπτωση, επομένως, που το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο δε διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (όπως ορίζεται σχετικά στο άρθρο 6 του ΚΦΕ), το εισόδημα αυτό δεν θεωρείται ότι προκύπτει στην Ελλάδα (προκύπτει στην αλλοδαπή) και κατ' επέκταση το νομικό αυτό πρόσωπο δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, όπως αυτός επιβάλλεται με τις διατάξεις του ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) και δεν πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου στο εισόδημα αυτό.

Εάν, σε αντίθετη περίπτωση, το εισόδημα θεωρείται ότι προκύπτει στην ημεδαπή, πρέπει να εφαρμοστούν οι σχετικές οδηγίες της Εγκ. ΠΟΛ. 1120/2014 όπου ορίζεται ότι οι αμοιβές που λαμβάνει το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία αλλά διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, όταν οι αμοιβές αυτές αφορούν σε παροχή υπηρεσιών της περ. δ’ της παρ. 1 στην ημεδαπή μέσω της μόνιμης εγκατάστασής του.

Τα παραπάνω ερμηνευτικά αναφερόμενα ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), δηλαδή από 1.1.2014".

Προσθέστε τη δική σας απάντηση