Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φαρμακευτική περιθαλψη κωδικοί 051-052 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ.ετ.2014

Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς, στον κωδ.051 μαζί με τις ιατρικές δαπάνες και τις δαπάνες για νοσήλεια μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις αποδείξεις από φαρμακεία, ή αν εννοεί ο ποιητής μόνο τις δαπάνες φαρμάκων που έχουμε πληρώσει μαζί με τα νοσήλεια.

  • 5 Απαντήσεις

Στον κωδικό αυτό, για πρώτη φορά πλέον συμπεριλαμβάνονται και τα "ανεξάρτητα" φάρμακα, ασχέτως αν προμηθεύονται ή όχι στα πλαίσια κάποιας αγωγής ή νοσηλείων.

Δηλαδή οποιαδήποτε απόδειξη από φαρμακείο γίνεται δεκτή αρκεί να έχει φαρμακευτικές ουσίες?

Στο σχετικό άρθρο 9, §3, περίπτ.γγ του Ν.2238/1994 η αναφορά γίνεται για "έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης γενικά". Πιο σωστά θα ήταν επομένως να μιλάμε για έξοδα φαρμάκων και όχι για αποδείξεις φαρμακείων, δεδομένου ότι από αυτό είναι δυνατόν να προμηθευτούμε πλείστα όσα εν πολλοίς και άσχετα με την περίθαλψη. Αλλωστε δεν είναι τυχαίο, ότι για κάποιες αγορές πλην φαρμάκων,απαιτείται απόδειξη λιανικής με την περιγραφή του είδους, ώστε να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για αναγνωρίσιμη δαπάνη,που περιλαμβάνεται δηλαδή στο άρθρο 9, §3, του Ν.2238/1994.

Τις αποδείξεις πρέπει να τις περάσουμε  μία εγγραφή συγκεντρωτικά με το απαραίτητο τσεκ στο "φαρμακευτική δαπάνη" ή μία μία με το ΑΦΜ του εκάστου φαρμακείου?

Με συγκεντρωτική καταχώρηση (τσεκ στη "φαρμακευτική δαπάνη").

Προσθέστε τη δική σας απάντηση